Web Analytics Made Easy - StatCounter
Poto Batoe Djamban jeung Leuwi Djamban di Tjisokan dina

Poto Batoe Djamban jeung Leuwi Djamban di Tjisokan dina

<

Find this Pin and more on poto ku by davidaprianto46.

Find this Pin and more on poto ku by davidaprianto46.

Poto Batoe Djamban jeung Leuwi Djamban di Tjisokan dina Poestaka Soenda 1922

Find this Pin and more on poto ku by davidaprianto46.

Ceria pagi ini

Senyum pagi ini

Portret van een groep Indo-Europese meisjes, Batavia 1930 -1935

photo:02

Indonesische "baboe" met twee Nederlandse kinderen in een "bedjak" (fietstaxi)

Mr. C.J. Maassen voor zijn woning in Weltevreden te Batavia, met op het balkon

judul anime kalau diartikan di bahasa indonesia #repost

Find this Pin and more on poto ku by andekusuk.

Find this Pin and more on poto ku by andekusuk.

Saya tersesat

Found this dog at samosir island, indonesia

Poto Rumah Minimalis Sederhana Check more at http://desainrumahkita.net/poto

Found this dog at samosir island, indonesia | Poto poto | Pinterest | Indonesia and Dog

Poto Batoe Djamban jeung Leuwi Djamban di Tjisokan dina Poestaka Soenda 1922 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Verkoper met drank- en etenswaren. 1890 - 1900

Verkoper met drank- en etenswaren. 1890 - 1900 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Verkoper met drank- en etenswaren. 1890 - 1900 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Grevekade langs de Arau, Padang, met links een goederentrein van de S.S. 1930 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Padang

Grevekade langs de Arau, Padang, met links een goederentrein van de S.S. 1930 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Padang

Tjilatjap chinatown chinese camp Java Indonesia ca 1899

Grevekade langs de Arau, Padang, met links een goederentrein van de S.S. 1930 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Padang

Verkoper met drank- en etenswaren. 1890 - 1900 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Het ploegen van het land met karbouwen op de tabaksonderneming Medan Estate van de Deli Maatschappij, Oost-Sumatra. 1889 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Verkoper met drank- en etenswaren. 1890 - 1900 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Het ploegen van het land met karbouwen op de tabaksonderneming Medan Estate van de Deli Maatschappij

Verkoper met drank- en etenswaren. 1890 - 1900 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Grevekade langs de Arau, Padang, met links een goederentrein van de S.S. 1930 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Padang

Tjilatjap chinatown chinese camp Java Indonesia ca 1899 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Dutch east indies and East indies

Grevekade langs de Arau, Padang, met links een goederentrein van de S.S. 1930 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Padang

Tjilatjap chinatown chinese camp Java Indonesia ca 1899 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Dutch east indies and East indies

Het ploegen van het land met karbouwen op de tabaksonderneming Medan Estate van de Deli Maatschappij, Oost-Sumatra. 1889 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Passer Baroe (Pasar Baru) ~ Jakarta ca 1930

Grevekade langs de Arau, Padang, met links een goederentrein van de S.S. 1930 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Padang

Tjilatjap chinatown chinese camp Java Indonesia ca 1899 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Dutch east indies and East indies

Tjilatjap chinatown chinese camp Java Indonesia ca 1899 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Dutch east indies and East indies

Tjilatjap chinatown chinese camp Java Indonesia ca 1899 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Dutch east indies and East indies

Verkoper met drank- en etenswaren. 1890 - 1900 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Tjilatjap chinatown chinese camp Java Indonesia ca 1899 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Dutch east indies and East indies

De markt in Buitenzorg, Java Markt te Buitenzorg, ca. 1935

Tjilatjap chinatown chinese camp Java Indonesia ca 1899 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Dutch east indies and East indies

Grevekade langs de Arau, Padang, met links een goederentrein van de S.S. 1930 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Padang

Tjilatjap chinatown chinese camp Java Indonesia ca 1899 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Dutch east indies and East indies

Tjilatjap chinatown chinese camp Java Indonesia ca 1899 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Dutch east indies and East indies

Tjilatjap chinatown chinese camp Java Indonesia ca 1899 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest | Dutch east indies and East indies

Het Atjeh Monument in het Wilhelminapark, Batavia. 1937-1941

"Voorlopige kerk. Xaverius College, Moentilan (N.I.S.)".

THEE PICKERS ON JAVA. ~ C.1890

1935. De voorkant van het complex van Hotel des Indes met in het midden het frontgebouw.. Links op de foto de huidige Bank Tabungan Negara.

Local rulers, Dutch Indies (now Indonesia), c1900

Woningen bij spoorwegovergang en standplaats voor rijtuigen in Keboemen in de omgeving van de Mexolie fabrieken

Sukarno the President of Indonesia

Het Interocean House in Batavia.

Batavia vroeger en Jakarta nu : De tweesprong van de Engelse Kerkweg en Parapatan rond 1920

het gouverneurskantoor aan het Stadhuisplein te Batavia (Jakarta) . 1938

Een Nederlandse man (onderwijzer?) poseert met een groep schoolkinderen (jongens) voor

Woningen bij spoorwegovergang en standplaats voor rijtuigen in Keboemen in de omgeving van de Mexolie fabrieken, midden-Java. 1929 | Pinterest

Hotel De Boer Medan

Crimea Livadia 1961 Member of the Presidium of the USSR Supreme Soviet Anastas Mikoyan and President

De voorkant van het complex van Hotel des Indes met in het midden het frontgebouw.. Links op de foto de huidige Bank Tabungan Negara. Tussen … | Pinterest

Wayang golek 1885-1920. Sumber: Volkenkunde (Atk)

"Voorlopige kerk. Xaverius College, Moentilan (N.I.S.)". 1910 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Prins Bernhard filmt koningin Juliana in een plantenhuis in Bogor. 1971

De voorkant van het complex van Hotel des Indes met in het midden het frontgebouw.. Links op de foto de huidige Bank Tabungan Negara. Tussen … | Pinterest

Het Atjeh Monument in het Wilhelminapark, Batavia. 1937-1941 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Indonesiers met een handkar met balen. 1947

Het Atjeh Monument in het Wilhelminapark, Batavia. 1937-1941 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Het Atjeh Monument in het Wilhelminapark, Batavia. 1937-1941 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Het Atjeh Monument in het Wilhelminapark, Batavia. 1937-1941 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Diensthotel (pasanggrahan) van de Batakse zelfbestuurders, vermoedelijk te Pematangsiantar. 1935

Het Atjeh Monument in het Wilhelminapark, Batavia. 1937-1941 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Woningen bij spoorwegovergang en standplaats voor rijtuigen in Keboemen in de omgeving van de Mexolie fabrieken, midden-Java. 1929 | Pinterest

Bandoeng, market vintage

Gouverneur Bijleveld en Sultan Hamengkoe Boewono VIII lopen gearmd, voorafgegaan door een vrouwelijke lijfwacht, tijdens een bezoek van de gouverne…

Gouverneur Bijleveld en Sultan Hamengkoe Boewono VIII lopen gearmd, voorafgegaan door een vrouwelijke lijfwacht, tijdens een bezoek van de gouverne…

Het Atjeh Monument in het Wilhelminapark, Batavia. 1937-1941 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Bataviasche jacht club. Mevr. Goosens knip het lint door en opent daarmede het clubgebouw

"Voorlopige kerk. Xaverius College, Moentilan (N.I.S.)". 1910 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest

Het Atjeh Monument in het Wilhelminapark, Batavia. 1937-1941 | Ini INDONESIA Ku | Pinterest