Web Analytics Made Easy - StatCounter
ZELFREFLECTIE GROEPSWERK De leerlingen vullen individueel

ZELFREFLECTIE GROEPSWERK De leerlingen vullen individueel

<

ZELFREFLECTIE GROEPSWERK De leerlingen vullen individueel een aantal vragen in over hoe het groepswerk is verlopen

ZELFREFLECTIE GROEPSWERK De leerlingen vullen individueel een aantal vragen in over hoe het groepswerk is verlopen en wat er goed/fout ging. | Pinterest

ZELFREFLECTIE GROEPSWERK De leerlingen vullen individueel een aantal vragen in over hoe het groepswerk is verlopen en wat er goed/fout ging. | Pinterest

ZELFREFLECTIE GROEPSWERK De leerlingen vullen individueel een aantal vragen in over hoe het groepswerk is verlopen en wat er goed/fout ging. | Pinterest

De achterliggende gedachte van coöperatief leren is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met

36; 37.

Reflectievragen: Hoe breed is breed voor jou? Welke elementen van de persoon van je

Idee voor de Scouting, wat de kids moeten doen en waarom. Klasmanagement Onderwijs -

20; 21.

rondpraat, coöperatief werken/ leren | onderwijs groep 5 | Pinterest | School, Cooperative learning and Flipped classroom

... 31.

"Differentiatie is niet..." Prikkelende Poster.

42; 43.

ZELFREFLECTIE GROEPSWERK De leerlingen vullen individueel een aantal vragen in over hoe het groepswerk is verlopen en wat er goed/fout ging. | Pinterest

... leerlingen 29; 30.

OF Jullie moeten illustraties zoeken voor een biologietaak. Hoe doen jullie dat? Lesverloop

KLOKMEMORY De leerlingen spelen een memory waarbij de kaartjes analoge, digitale en het uur in

44; 45. 5.8 Wetenschapperdoel Leerlingen koppelen ...

scannen0004

Reflectie cirkel

52; 53.

Page 1

ZELFREFLECTIE GROEPSWERK De leerlingen vullen individueel een aantal vragen in over hoe het groepswerk is verlopen en wat er goed/fout ging. | Pinterest

Met deze kaarten kunnen de leerlingen zelfstandig reflecteren. De kaartjes kunnen gebruikt worden na een

ZELFREFLECTIE GROEPSWERK De leerlingen vullen individueel een aantal vragen in over hoe het groepswerk is verlopen en wat er goed/fout ging. | Pinterest

Find denne og andre pins på Reflectie Dalton De Klipper via geabeauvois.

KINDERDEBAT (KLASSIKAAL) Een leerling komt vooraan in de klas staan en geeft zijn/

Find this Pin and more on Werk- en evaluatievormen by sasfla.

1 leerling wordt geblinddoekt. De andere leerlingen staan in een cirkel. De leerling met de blinddoek moet één van de leerlingen aanraken en aftasten en dan ...

OPDRACHTENMOLEN De leerlingen zijn verdeeld over 4 groepen. Elke groep heeft een deel van een

THEMA IN LETTERS De leerlingen krijgen een blad met het alfabet op. Ze zoeken per 2 voor elke letter een woord. De woorden die ze zoeken zijn allemaal ...

EVALUATIEVORMEN

Onderzoek heeft intussen veelvuldig aangetoond hoe belangrijk het is om hoge verwachtingen te blijven koesteren van

Lesfasen: instap/herhalingsmoment/verwerkingsfase/evaluatie. Functie/Toepassingsvoorbeeld: - Leerstof inoefenen of een mening verwoorden tijdens ee…

Opstelling samenwerken

KRUISWOORDPUZZEL De leerlingen maken in groep het kruiswoordraadsel rond een thema. Het gaat over dingen

(Compleet overzicht van de antwoorden van alle individuele leerlingen, Excel-document)

Coöperatief leren. voor alle leerlingen

(Een overzicht van de antwoorden van alle individuele leerlingen, Excel-document)

Alleen staal de rol van de leerkracht minder uitgeschreven: hier geen scenario dat slaafs gevolgd

Ad random werden 6 klasgroepen toegewezen aan de experimentele groep en 6 klasgroepen aan de controlegroep

De Congolese leraar Blaise Nzilampa geeft les aan klassen van 40 tot 60 leerlingen. Om die allemaal bij de les te houden, gebruikt hij een simpel maar ...

31; 31. Werkwijze• Leerling ...

Waarderen en Analyseren van Competenties en Keuzes maken op basis van zelfReflectie Hoe jongeren hun elders ...

Robbe De Sager

40; 41.

33; 30.

Dit maakt dat taalvaardiger kinderen meer aan het woord komen en dat van oorsprong Nederlandse kinderen

Het is niet duidelijk in welke mate de gedragsrapporten van de leerlingen een reflectie vormen van

23; 20.

Mede door het toenemen van het gevoel van verantwoordelijkheid heeft het lezen een meer stimulerende werking

(klik bij dit onderzoek op onderstaande dia's voor een grotere weergave)

... 42. Werkwijze De leerlingen ...

Blijkbaar zijn er in ons onderwijs mechanismen aan de gang die de reproductie van ongelijkheden,

DISUSSIE- EN DEBATVORMEN

49; 49.

De leerlingen mogen deze alleen uitvoeren als er voor de opdracht "de meester/juf zegt..." komt. Wanneer een leerling dit fout ...

We besteden aandacht aan gewenste leerkrachtvaardigheden bij goede en minder goede lezers.

Milieuzorg is een nieuw maatschappelijk economisch gegeven en mag dus zeker niet ontbreken in de opleiding

13 13

34; 34. woord ...

Onderzoek 6: Gillian van der Wal

belevingsbord_schema

4 Dunne identiteit vakleraar

... andergroepssamenstelling individueel, klassikaal duur 30 minutenvoorbereiding:! 52; 52.

Wat is het belevingsbord?

Werken in de juiste volgorde

DIRRIGENTJE 1 leerling gaat (vrijwillig) even naar buiten. De rest van de klas kiest een dirrigent. Deze leerling gaat steeds de klas van beweging doen ...

(Bron: Pinterest)

scannen0008

GROTE KLOKQUIZ De leerkracht toont een grote klok aan bord. De leerlingen schrijven op hun

Samengevat kunnen we stellen dat de evaluatie de volgende elementen bevat: waar vroeger het accent

Recommended

21; 18.

Leerlingen controleren hun werk met een SELFIE. (via meester Bram)

Sommige delen van het cursusmateriaal zijn niet voldoende afgestemd op het beheersingsniveau dat het leerplan voorschrijft

Je mag natuurlijk ook afbeeldingen zoeken in tijdschriften en kranten en een collage maken.

B1L à 5.5 gemiddeld, dus 0,4 omlaag ten opzichte van eerdere toets. (havocijfer)

Hoe laat je leerlingen een

ervaren. Motivatie wordt voor de kar van dat leren gespannen: motivatie is het trekpaard

Niet taakgericht gedrag bij leerlingen

28; 28.

Enkele kinderen improviseren op een trom Maken Een ritme op het bord De kinderen noteren een

Bij de taakconstructie ter voorbereiding van lessen kun je bedenken hoe je leerlingen echttot praten verleidt

Samen met de leerling zoek je als leerkracht naar een passende remediëring.

Find denne og andre pins på Reflectie Dalton De Klipper via geabeauvois.

De school heeft vanouds een goede naam waar het gaat om het ontspannen, leerlinggerichte klimaat

Page 1

12 12

Laat je leerlingen zelf evalueren hoe het gemaakte werk bij hen aanvoelt. Je leert ze

ZELFREFLECTIE GROEPSWERK De leerlingen vullen individueel een aantal vragen in over hoe het groepswerk is verlopen en wat er goed/fout ging. | Pinterest

54

... 29.

Vraaggestuurd leren Voorbeelden uit de literatuur De Kersentuin Op basisschool De Kersentuin wordt al een aantal

Leerlingen in klas in Ronse

10-tips-voor-een-goede-band-met-je-